Majątkowe

Ochrona majątku firmy to jeden z podstawowych celów jakie powinien zrealizować odpowiedzialny przedsiębiorca. Zapewnia to stabilność funkcjonowania zarówno małego biznesu jak i korporacji. Polisa dla firm chroni mienie, które stanowi własność ubezpieczonego jak i również to, które jest użytkowane na podstawie umów.

Polityka ubezpieczeń majątkowych obejmuje ochronę urządzeń i wyposażenia biurowego, maszyn, sprzętów komputerowych, środków transportu, mienia pracowniczego oraz wartości pieniężnych w postaci gotówki, weksli lub czeków. Ubezpieczenie majątkowe chroni przed ryzykiem utraty, kradzieży lub zniszczenia na skutek żywiołów i przyczyn losowych Twojej własności.

Pomożemy Państwu wybrać najlepszą opcję ubezpieczenia biorąc pod uwagę specyficzne czynniki dla przedsiębiorstwa, dzięki którym firma będzie funkcjonować w optymalnych warunkach ochrony.

Wyślij wiadomość

Imię i nazwisko*

Nr telefonu lub email*

Treść*

 * pola wymagane

 • vienna
 • axa
 • concordia
 • pzu
 • mtu
 • tuw
 • polisa zycie
 • generali
 • hdi-asekuracja
 • uniqa
 • warta
 • signal iduna
 • liberty direct
 • ergo hestia
 • aviva
 • allianz
 • compensa
 • interrisk