Wyższe sankcje za brak polisy OC w 2018

2018-01-18

Brak ubezpieczenia, polisy OC Właściciel auta osobowego, który nie wykupi polisy OC w 2018 roku musi się liczyć z karą w wysokości 4 200 zł. Ale to nie jedyne obciążenie finansowe dla nieubezpieczonych. Kolejnym, znacznie bardziej obciążającym, jest zwrot odszkodowania za wypadek spowodowany pojazdem bez ubezpieczenia OC. W szybkim tempie rośnie liczba najwyższych regresów: już blisko 400 osób ma do zwrotu kwoty przekraczające średnio po ponad 200 tysięcy zł, w tym osiem osób obciążonych jest regresami przekraczającymi 1 500 000 zł.

- Wciąż niska świadomość ubezpieczeniowa Polaków w połączeniu z coraz wyższymi wypłatami za szkody osobowe - powoduje, że jazda bez obowiązkowego ubezpieczenia OC stała się ogromnym zagrożeniem dla finansów sprawcy szkody - mówi Elżbieta Wanat-Połeć, prezes Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. - Dlatego nawet mimo wzrostu cen za ubezpieczenie OC lepiej wykupić je, niż narażać się na tak wysokie sankcje, jak nieuchronna kara za brak polisy i regres - dodaje.

Od początku 2018 r. właścicieli pojazdów czekają wyższe sankcje za brak polisy OC; ich wysokość ustalana jest w relacji do minimalnego wynagrodzenia za pracę w Polsce. Maksymalna kara dla auta osobowego to dwukrotność tego wynagrodzenia w danym roku; z kolei dla ciężarówek - trzykrotność. Przy braku polisy tylko przez kilka dni sankcja jest niższa. Gdy przerwa nie przekracza 3 dni - 20 %, a do 14 dni - 50 % pełnej stawki (patrz tabela). 


Wysokość opłat karnych za brak komunikacyjnego OC w 2018 rokuRodzaj pojazdu mechanicznego


Okres 
bez ochrony 
ubezpieczeniowej

Gradacja 
opłaty

Samochody osobowe

Samochody ciężarowe~

Pozostałe pojazdy2017

2018

2017

2018

2017

2017

powyżej 14 dni

100%

4 000

4 200

6 000

6 300

670

700

od 3 do 14 dni

50%

2 000

2 100

3 000

3 150

330

350

poniżej 3 dni

20%

800

840

1 200

1 260

130

140
~ również ciągniki samochodowe i autobusy; Źródło: www.bankier.pl/wiadomosc

System wykrywania właścicieli pojazdów, którzy nie wykupili  polisy OC jest coraz bardziej szczelny. Do końca listopada UFG wystawił o ponad 25 % więcej wezwań o zapłacenie kary za brak tej polisy (tj. ponad 76,1 tysiąca wezwań), niż w analogicznym okresie w poprzednim roku.

- Zdecydowaną większość przypadków braku tej polisy - UFG wykrywa automatycznie czyli już bez udziału właściciela pojazdu, tylko na podstawie informacji w ogólnopolskiej bazie polis komunikacyjnych - zaznacza Joanna Pasturczak, dyrektor Biura Windykacji Opłat w Funduszu. - Z wstępnego podsumowania 2017 r. wynika, że dzięki skutecznym metodom wykrywania nieubezpieczonych przez UFG - w ogólnopolskiej bazie polis zidentyfikowaliśmy około 52 tys. kierowców bez OC tj. o prawie 40 % więcej niż w 2016 r. - wyjaśnia. Oznacza to, że około 68 procent wykrywanych przypadków braku ubezpieczenia odbywa się już nie poprzez kontrolę policji czy innych organów zewnętrznych, lecz poprzez ustalenia własne Funduszu. Aktualnie Fundusz szacuje, że w Polsce może być około 80 - 90 tysięcy nieubezpieczonych pojazdów, co stanowi 0,4 - 0,5 % wszystkich pojazdów biorących udział w ruchu.

Do najczęstszych przyczyn braku polisy OC w Polsce należy:
wygaśnięcie ubezpieczenia zbywcy pojazdu - warto pamiętać, że nabywca pojazdu może korzystać z OC zbywcy, tylko do końca okresu który widnieje na polisie. Po tej dacie ubezpieczenie to wygasa, a nowy właściciel musi wykupić własne OC;
przekonanie, że dla niesprawnego technicznie i nieużytkowanego pojazdu nie jest potrzebne ubezpieczenie- to nieprawda: obowiązek posiadania ważnego ubezpieczenia OC mają wszyscy właściciele pojazdów - tak długo jak pojazd jest zarejestrowany - bez względu na jego stan techniczny i tego czy jest on aktualnie użytkowany;
trudna sytuacja materialna właściciela pojazdu- i brak zakupu polisy OC posiadanego pojazdu;
nieopłacenie pełnej raty składki za OC- tylko po opłaceniu wszystkich rat składki za OC, polisa ta zostaje przedłużona na kolejne dwanaście miesięcy (oczywiście pod warunkiem, że nie została wypowiedziana). Brak wpłaty którejkolwiek z rat (do końca okresu ubezpieczenia) powoduje, że ubezpieczenie to wygasa z upływem okresu na który zostało wykupione;
wykupienie OC już po dacie pierwszej rejestracji pojazdu w Polsce - należy pamiętać, by wykupić OC w dniu pierwszej rejestracji pojazdu - tj. w dniu otrzymania tablic rejestracyjnych i czasowego pozwolenia na dopuszczenia pojazdu do ruchu - ale nie później niż w chwili wprowadzenia go do ruchu;

UFG wciąż udoskonala system wykrywania nieubezpieczonych i pilnuje szczelności systemu ubezpieczeń komunikacyjnych OC. Poza ściganiem kierowców bez ważnej polisy Fundusz zajmuje się również wypłatą odszkodowań osobom poszkodowanym w wypadkach drogowych, spowodowanych przez nieubezpieczonych lub niezidentyfikowanych sprawców. UFG administruje także ogólnopolską bazą ubezpieczeń komunikacyjnych, którą ubezpieczyciele wykorzystują m.in. do wyliczania wysokości składki za OC i AC, w zależności od historii ubezpieczenia (m.in. liczba wypadków).


Zdjęcie: oc-online24.pl
Źródło: bankier.pl/wiadomosc / BankierPress

Powrót do listy aktualności»

 • vienna
 • axa
 • concordia
 • pzu
 • mtu
 • tuw
 • polisa zycie
 • generali
 • hdi-asekuracja
 • uniqa
 • warta
 • signal iduna
 • liberty direct
 • ergo hestia
 • aviva
 • allianz
 • compensa
 • interrisk