Plan Uniwersalny Spektrum

2016-02-20

AXA, Horyzont
Plan Uniwersalny to produkt inwestycyjno-ochronny. Umożliwia gromadzenie kapitału na emeryturę lub inny cel poprzez systematyczne wpłaty składki. Plan Uniwersalny zabezpiecza także finansowo bliskich na wypadek śmierci inwestora.

W takim przypadku AXA wypłaca świadczenie ubezpieczeniowe w wysokości przekraczającej 10-krotność podstawowej składki rocznej lub w wysokości wartości polisy, jeśli jest wyższa niż wspomniana suma ubezpieczenia.

Plan Uniwersalny umożliwia inwestowanie w kilkadziesiąt wyselekcjonowanych przez ekspertów AXA ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych zarówno polskich, jak i zagranicznych, które umożliwiają wybór optymalnej strategii inwestycyjnej.

1. AnalizujeszWspólnie z Doradcą AXA analizujesz swoje potrzeby i możliwości 
2. WybieraszWybierasz fundusze, w które mają być inwestowane Twoje pieniądze
3. WpłacaszOpłacasz składkę podstawową regularnie, możesz też inwestować składkę dodatkową na rachunku dodatkowym
4. ZarządzaszDowolnie zmieniasz fundusze, bez podatku, a wszystko to on-líne

W razie zainteresowania zapraszamy do kontaktu z naszym biurem HORYZONT w Białej Podlaskiej: Kontakt


Towarzystwo nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania wyniku inwestycyjnego. Klient AXA musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków. Szczegółowe zasady ochrony oraz cel i zasady funkcjonowania ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych są opisane w Ogólnych warunkach indywidualnego ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi Plan Uniwersalny Spektrum (OWU) oraz w regulaminach funduszy. Ze środków zgromadzonych przez Ubezpieczającego AXA pobiera opłaty określone w OWU.

Powrót do listy aktualności»

 • vienna
 • axa
 • concordia
 • pzu
 • mtu
 • tuw
 • polisa zycie
 • generali
 • hdi-asekuracja
 • uniqa
 • warta
 • signal iduna
 • liberty direct
 • ergo hestia
 • aviva
 • allianz
 • compensa
 • interrisk